Biaxial dayanım

Standart tek eksenli çekme testlerinin yeterli olmadığı durumlarda çift eksenli çekme ya da uzun süreli yorulma testleri yapılmaktadır. Biaxial dayanım testleri oda koşullarında ya da koşullandırılmış ortamda yapılabilir. Test iki eksende kopma anına kadar devam ettirilebilir ya da yorulma testi şeklide uzun süreli olarak gerçekleştirilebilir. 

X