PVT

Polimer malzemelerin eriyik halinde sıcaklık ya basınç değişimlerine bağlı yoğunluk değerinin ölçülmesi, imalat proses parametrerinin belirlenmesi için önemli kazanmaktadır. PVT (Pressure, Volume, Temperature) testi olarak adlandırılan bu test temelde iki farklı yöntem ile uygulanabilmektedir. 

İlk yöntem, isothermal PVT testidir. Bu yöntemde sabit sıcaklık - basınç kombinasyonları kullanılarak bu basamaklarda değişen özgül ağırlık değeri belirlenir. İkinci yöntem ise modern imalat proseslerine çok daha yakın olan isobaric PVT testidir. Bu test esnasında  sıcaklık kontrollü olarak rampa fonksiyonu şeklinde değiştirilir, bu esnada ise basınç değeri belirlenen değerde sabit kalacak şekilde özgül ağırlık değeri hesaplanır.Özellikle Sigmasoft ya da Moldflow gibi analiz programları, prosesi daha iyi simule ettiği için isobaric PVT testinin sonuçlarını kullanmaktadır. 

Isobaric PVT testi kontrollü ısıtma-soğutma zorunluluğu nedeni ile, çok daha gelişmiş bir sıcaklık kontrol algoritması ve chiller-thermostat gibi ek ekipmanlara ihtiyaç duyar. Bu nedenle bu uygulamayı dünya'da gerçekleştirebilen tek firma rheoloji cihazları konusunda Dünya'da lider konumda olan Alman Göttfert firmasıdır. 

Test yöntemi ISO 17744 normunda şekillendirilmiş olmakla beraber, prosese bağlı olarak uygulama çeşitli değişiklikler yapmak mümkündür. Isotermal ve isobaric uygulamalar, Göttfert RG serisi kapiler rheometre cihazlarında ya da Göttfert'in PVT uygulamaları için özel olarak imal ettiği PVT 500 cihazında gerçekleştirilebilir. 


 

X