Nem tayini

Polimer malzemelerde, özellikle enjeksiyon prosesinde kullanılan polimerlerde, nem ölçümü kritik bir öneme sahiptir. Temelde numunenin kapalı bir ortamda sıcaklık vasıtası ile kurutularak nemi alınması prensibi ile ölçülür. 

Pek çok ölçüm metodu bulunmaktadır. Malzemenin neme duyarlılığı, kullanılacağı proses ve istenen hassasiyet değerleri hangi ölçüm metodunun belirlenmesindeki temel kriterlerdir. Karl-Fischer hassas ölçüm sonuçları sayesinde yaygın olarak kullanılmaktadır ancak testi yapmak zahmetli ve pahalıdır; aynı zamanda uzman bir personel tarafından laboratuvar ortamında yapılması gerekir. Halojen labmalı test sistemleri ise ekonomik ve kolay kullanımlıdır. Buna karşın ölçüm sonuçlarında yeterli hassasiyetten bahsetmek güçtür. Hassas test sonuçlarını, kolay kullanım, ergonomik tasarım ve düşük sarf maliyetleri ile birleştiren Aboni Hydrotracer modeli özellikle neme duyarlı polimer malzemelerin nem ölçümü için uygun bir çözüm sunmaktadır. 

Cihaz dokümanı

C
ihaz video

Cihaz sunum

X