Kalıcı deformasyon

Kalıcı deformasyon testleri kauçuk malzemelere en sık uygulanan testlerden bir tanesidir. Son ürünün uzun süreli yük altında kalma durumunda uğrayacağı deformasyon değerinin belirlenmesi için kullanılır ve çoğunlukla DIN ISO 815 standardına göre gerçekleştirilir. 
Test yapılacak numunenin öncelikle kalınlığı ölçülür, sonrasında kalıbın içerisine yerleştirilen numune standartta belirlenmiş deformasyon değerine getirilir. Çoğunlukla ETÜV benzeri bir fırının içerisinde belirlenmiş süre boyunca bekletilen numune, test bitiminde tekrar ölçülür. Testin sonunda kalıcı deformasyon değeri belirlenir. 

X