Vizkozite

Eriyik akış indisi (Melt flow index) testleri malzemenin akış davranışını belirlemek için tam manasıyla yeterli demek mümkün değildir. Bunun nedeni MFI testlerinde kullanılan shear rate değerinin imalat proseslerinde kullanılana göre çok düşük olmasıdır. Shear rate'e bağlı vizkozite davranışı her zaman doğrusal değildir. Bu nedenle aynı MFI değerine sahip polimerler, proses esnasında farklı davranabilir. Bunun önüne geçmek için tüm shear rate skalasında vizkozite ölçümlerinin yapıldığı Kapiler rheometre cihazları kullanılmaktadır.

Sıklıkla kullanılan standartlar ISO 11443 ve ASTM D 3835 standartlarıdır. Bunun yanı sıra aynı cihazlarda opsiyonlar tedarik edildiğinde ASTM D 5930 normuna göre termal iletkenlik (thermal conductivity) ve ISO 17744 normuna göre PVT (Pressure - Volume- Temperature) uygulamaları da yapılabilmektedir.

Kapiler rheometre cihazlarında Dünya'nın lider, en yüksek kaliteli ve en geniş ürün portföyüne sahip firması olan Alman Göttfert firmasıdır. Kapiler rheometre cihazları konusunda firmanın ürün gamında aşağıdaki (düşük kuvvet kapasitesinden yükseğe doğru) ürünler bulunmaktadır.

- RG 20 Kapiler rheometre
- RG 25 Kapiler rheometre
- RG 50 Kapiler rheometre
- RG 75 Kapiler rheometre
- RG 125 Kapiler rheometre
- PVT 500 PVT ölçer

X