Sürünme (creep)

Polimer malzemelerin uzun süreli yük altındaki davranışının belirlenmesi için kullanılır. Malzemenin kullanım altında maruz kalacağı yükün yönüne göre çekme, eğme (3 ya da 4 nokta) ya da basma uygulaması gerçekleştirilir. Standartlarda belirtilen boyutlarda hazırlanmış numunelere test yapılabildiği gibi, son ürünler de sürünme (creep) testinde numune olarak kullanılabilir. 

Temel olarak iki farklı ölçüm yöntemi mevcuttur. Bunlardan ilki ekonomik olması dolayısı yoğun olarak tercih edilen stress retardation (gerilme bozunması) testidir. Bu yöntemde numune sabit bir yüke maruz bırakılır, zamanla sünme işlemi gerçekleşeceği için sabit yükün numunede oluşturacağı deplasman ölçülüp kaydedilir. İkinci yöntemse deplasman değerinin sabit olduğu, sünme gerçekleştikçe kuvvetin düşürüldüğü stress relaxation (gerilme gevşemesi) testidir. 

Yükün uygulanması için de 2 alternatif yöntem bulunmaktadır. İlki yükün mekanik olarak asılması yöntemidir. Bu tip sistemlerde yalnızca stress retardation (gerilmesi bozunması) testi yapılabilir. Kullanıcıya daha fazla imkan sağlayan yöntem ise yükün motor ile uygulanmasıdır. Burada yük servo motorlar ile kontrol edilebildiği için hem stress retardation (gerilme bozunması) hem de stress relaxation (gerilme gevşemesi) testi yapılabilir, yükleme esnasındaki kuvvet-gerilme davranışı grafiksel olarak görüntülenebilir. 

Sürünme (creep) testleri çoğunlukla koşullandırılmış ortamda yapılmaktadır. Sıcak, soğuk, nemli ya da artırılmış ozon gibi malzemeye uzun vadede zarar verecek etmenler test esnasında simule edilip, malzemenin uzun vadeli mekanik davranışı daha kesin şekilde belirlenebilmektedir. 

Polimer malzemeler için sürünme testi çoğunlukla ISO 899 normuna göre yapılır. Bu standart çekme ve 3 nokta eğme davranışlarını içerir ancak basma ve 4 nokta eğmenin de incelendiği ya da farklı çekme - 3 nokta eğme parametrelerinin kullanıldığı standartlar da mevcuttur. 

Coesfeld firması sürünme testleri konusunda Dünya'nın önde gelen imalatçılarından bir tanesidir. Gerek mekanik, gerek de motorlu sistemlerini müşterilerin beklentilerine göre tedarik edebilmektedir. 


 

X