Vizkozite

Kauçuklarda vizkozite ölçümü gerek hammadde imalatçıları gerek kullanıcılar için en önemli aşama olarak görüşebilir. Özellikle kauçuğun pişme (vulkanizasyon) enasındaki davranışının ölçüldüğü MDR rheometre testleri çok yoğun şekilde kullanılmaktadır. 

Kauçuk vizkozitesinin ölçümü genel olarak aşağıdaki metodlara göre yapılmaktadır. 

- ASTM D 5289, ASTM D 6204, DIN 53529 ve ISO 6502 normlarına göre MDR rheometre (malzemenin pişme enasındaki davranışı ölçülür.)
- ASTM D1646, DIN 53523 part 1-4, ISO 289 kısım 1-4 normlarına göre Mooney vizkosite (malzemenin pişme öncesi davranışı ölçülür.)
- Malzemelerin pişme öncesi, pişme ve pişme sonrası davranışının ölçüldüğü RPA (rubber process analyzer)
- ISO 11443 normuna göre akma davranışının belirlendiği RCR II (kauçuk kapiler rheometresi)
- Polimerler ve kauçukların için ortak kullanım alanına sahip kapiler rheometreler

X