Göttfert Visco-Elastograph RPA

Standart rheometreler yalnızca pişme davranışını belirlediği için Ar-Ge uygulamalarında yetersiz kalmaktadır. Tek bir cihazda yalnızca bir test yaparak pişme öncesi, pişme ve pişme sonrası davranışların belirlenebilmesi için RPA cihazları kullanılmaktadır. 

Test aynı rheometre testinde olduğu gibi pişmemiş kauçuğun pişirilmesi ile başlamaktadır. Sonrasında malzemelerin mekanik davranışının gözlenebildiği frekans değişimi (frequency sweep), açı değişimi (amplitude sweep) , sıcaklık değişimi (temperature sweep) , relaxation (gerilme gevşemesi) Payne effect gibi testler gerçekleştirilip malzemenin kullanım esnasındaki davranışı simule edilir. RPA testi ile çekme, sertlik, aşınma, yorulma, K sabiti gibi pek çok mekanik özellik hakkında tek bir test ile özel bir numune hazırlamadan ulaşılabilmektedir. Bu açıdan özellikle yeni hazırlanan karışımlarda pahalı ve zaman alan numune hazırlama süreçlerini kısaltarak daha hızlı ve ekonomik bir test alternatifi oluşturmaktadır. 

Göttfert Visco-Elastograph RPA cihazının bazı teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

- 0,01 .... 100 Hz frekans aralığı,  
- 0.01 .... 90 º açı değişim aralığı, 
- 40 .... 230  ºC  arası çalışma sıcaklığı,
- 0.01  ºC sıcaklık ölçüm hassasiyeti,
- Test boyunca kalıpta  0.2  ºC dağılımı,
- 5 farklı noktadan yapılan sıcaklık kalibrasyonu,
- 5 ya da 20 Nm tork transdüseri seçenekleri,
- kuvvet ölçümü opsiyonu,
- pnömatik soğutma sistemi opsiyonu,
- otomasyon sistemi opsiyonu (5, 10 ya da 30 numune kapasiteli)
- numune kesme presi ek olarak temin edilebilir