Göttfert RCR II Kauçuk kapiler rheometresi

Kauçuk kapiler rheometresi, kauçuk malzemelerin akış davranışını belirlemek için kullanılan Göttfert'in geliştirdiği özel bir test yöntemidir. Bu yöntem sayesinde kompresyon, enjeksiyon ya da ektrüzyon proseslerinde kullanılan test kalıplarına benzer bir konfigürasyon oluşturularak malzemenin akma davranışı çok yüksek hassasiyetle belirlenir.  

Göttfert RCR II cihazına ait teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir. 

- 75 kN kuvvet kapasitesi,
- Mükemmel konum ölçüm hassasiyeti (0.00000064 mm)
- 40 .... 240  ºC  arası çalışma sıcaklığı,
- 0.01  ºC sıcaklık ölçüm hassasiyeti,
- 5 farklı noktadan yapılan sıcaklık kalibrasyonu,
- otomasyon sistemi opsiyonu