Hydrotracer FLV

Polimer malzemelerde -özellikle neme duyarlı enjeksiyon proseslerinde kullanılanlar- , nem tayini oldukça kritik öneme haizdir. Aboni Hydrotracer FLV, granül ya da toz halindeki hammadde, son üründen kırılan parçalar, film-folyo halindeki numunelere ek olarak fiber, flake, chip ve çok ince cidarlı malzemelerde hassas ve kolay şekilde nem tayini yapılmasını mümkün kılar. Alışıldık Karl-Fischer metoduna hem daha ucuz ilk yatırım- sarf maliyetlerine sahiptir, hem de kullanımı çok daha kolaydır. Cihaz küçük boyutları sayesinde (yalnızca 4,6  kg) kolaylıkla taşınabilir ve imalat ortamında da kullanılabilir.

Cihaz yazılımı size sadece numunenin tartılıp hazneye konması işini bırakıyor, sonrasını kendisi hallediyor. Test sonuçlarını % nem ya da ppm olarak rakamsal değerlerle verebildiği gibi istenirse kurutma sürecini de grafiksel olarak görüntüleyebiliyor. Ölçüm hassasiyeti ise mükemmel denebilecek seviyede. Aşağıda neme duyarlı bazı malzemelerle yapılan karşılaştırma testlerinin sonuçlarını bulabilirisniz.

Material         HydroTracer [% H2O]         KF- Titrator  [% H2O]
ABS              0.0351                                 0.0372
PA6               0.0195                                 0.0217
PA66             0.0160                                 0.0150
PA12             0.0280                                 0.0300
PBT               0.0252                                 0.0270
PC                 0.0203                                 0.0189