Compact Vicat/HDT

Plastik ve sert kaçuk malzemelerde yumuşama noktası tayini test ihtiyaçları için her istasyonun sıcaklığının ayrı ayrı ölçüldüğü, otomatik daldırma fonksiyonu ve bilgisayar bağlantısı olarak sık test yapan firmalar için uygun bir çözüm sunmaktadır. 

Özellikler:

-       ISO 306, ASTM D 1525 normuna göre Vicat Yumuşama Sıcaklığı testi,
-       ISO 75, ASTM D 648 normuna göre HDT Yük Altında Eğilme Sıcaklığı testi,
-       2, 3, 4,5 ve 6 istasyon seçenekleri,
-       Her istayon için bir adet termokupl ve yağ banyosu sıcaklığı için ayrı termokupl,
-       20 .... 300 ºC sıcaklık çalışma aralığı,
-       50 K/saat, 120 K/saat ya da kullanıcı tarafından belirlenebilen sıcaklık artış adımı,
-       1 mikron yol ölçüm çözünürlüğü,
-       Sürünme ölçümü yapabilme imkanı,
-       RS232 arayüzü,
-       WIN-VICAT/HDT yazılımı ile bilgisayar bağlantılı olarak kullanılabilme,
-       Test yüklerinin otomatik uygulanması opsiyonu,