Basic Vicat/HDT


Plastik ve sert kaçuk malzemelerde yumuşama noktası tayini test ihtiyaçları için manuel kullanımlı, bilgisayar bağlantılı olarak güvenilir ve ekonomik bir çözüm sunmaktadır. 

Özellikler:

-       ISO 306, ASTM D 1525 normuna göre Vicat Yumuşama Sıcaklığı testi,
-       ISO 75, ASTM D 648 normuna göre HDT Yük Altında Eğilme Sıcaklığı testi,
-       1, 2, 3, 4,5 ve 6 istasyon seçenekleri,
-       20 .... 300 ºC sıcaklık çalışma aralığı,
-       50 K/saat, 120 K/saat ya da kullanıcı tarafından belirlenebilen sıcaklık artış adımı,
-       1 mikron yol ölçüm çözünürlüğü,
-       Sürünme ölçümü yapabilme imkanı,
-       RS232 arayüzü,
-       WIN-VICAT/HDT yazılımı ile bilgisayar bağlantılı olarak kullanılabilme